:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่

9 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

เข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมฤกษ์ CLEANNING DAY ยุทธนาวีที่เกาะช้าง" จัดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาคยุทธนาวี หมู่ที่ 3 ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราค โดย ชมรมอาสาพัฒนาเกาะช้าง หรือ KOH CHANG ZERO WASTE VOLUNREERS CLUB สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสโมสร โรตรี่เกาะช้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร