:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: การสั่งให้บริษัท เคที เทคโนไบโอเทค จำกัด และนางสาวภาวิดา มุขพรหม เป็นผู้ทิ้งงาน

7 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

การสั่งให้บริษัท เคที เทคโนไบโอเทค จำกัด และนางสาวภาวิดา มุขพรหม เป็นผู้ทิ้งงาน ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง คำสั่งกระทรวงการคลัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_54_2022_12_15_197593.pdf

catalogs_file_54_2022_12_15_445669.pdf