:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

20 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

1 ปลัดเทศบาล

2 หัวหน้าสำนักปลัด

3 ผู้อำนวยการกองคลัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_61_2022_12_15_194631.pdf