เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,948
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
45,139
ไอพี ของคุณ
34.231.21.105
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓2 ธ.ค. 2563
2รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25632 ธ.ค. 2563
3รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25632 ธ.ค. 2563
4รายงานผลตามแผนการบริหำรจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ต.ค. 2563
5การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ต.ค. 2563
6รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562

1