เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,948
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
45,139
ไอพี ของคุณ
34.231.21.105
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 256531 ส.ค. 2565
2รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 256531 ก.ค. 2565
3รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
4รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 256531 พ.ค. 2565
5รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256530 เม.ย. 2565
6รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔12 เม.ย. 2565
7รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 4 เม.ย. 2565
8การตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔28 มี.ค. 2565
9รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
10รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 25651 ก.พ. 2565
11รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 256427 ธ.ค. 2564
12รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
13 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
14รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
15รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 2564
16รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
17 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256430 เม.ย. 2564
18รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 256431 มี.ค. 2564
19รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
20รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|