เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,948
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
45,139
ไอพี ของคุณ
34.231.21.105
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบุษราภรณ์ ไสยมาตร
นักพัฒนาชุมชน


นาวสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวรพจน์ ด่านนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุริยน สวัสดิผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสิทธิสาร อินธิยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวภัททิยา กิตติวิริยะวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาภาภรณ์ ศรีบุญจิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนรากร บุญฤทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรินทร์ ทัศมากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายชัยกมล เอมโอช
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวผุสดี แดงชมภู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเจนจิรา เหรียญเกาะปอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเกวลิน มิสโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอรุณ รัตนสิงห์
พนักงานตกแต่งสวน


นายสมพงษ์ ยิ้มหรั่งทรัพย์
นักการภารโรง


นางสาวเจนจิรา พันธุเดช
คนงานทั่วไป