เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
899
เดือนที่แล้ว
1,014
ปีนี้
10,142
ปีที่แล้ว
6,493
ทั้งหมด
16,746
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ7 ม.ค. 2562
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ7 ม.ค. 2562
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 ม.ค. 2562
4การรับชำระภาษีป้าย7 ม.ค. 2562
5การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
6การแจ้งถมดิน7 ม.ค. 2562
7การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
8การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
9การแจ้งขุดดิน7 ม.ค. 2562
10การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
11การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
12การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์7 ม.ค. 2562
13การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
14การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด7 ม.ค. 2562
15การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
16การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 227 ม.ค. 2562
17การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 337 ม.ค. 2562
18การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 217 ม.ค. 2562
19การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถตามมาตรา 347 ม.ค. 2562
20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร7 ม.ค. 2562

12  >> >|