เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
899
เดือนที่แล้ว
1,014
ปีนี้
10,142
ปีที่แล้ว
6,493
ทั้งหมด
16,746
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166
นางสาวสุชาดา หวลถนอม
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้


นายวรพจน์ ด่านนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวบุษราภรณ์ ไสยมาตร
นักพัฒนาชุมชนนาวสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
นักวิชาการสาธารณสุขนายสุริยน สวัสดิผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสิทธิสาร อินธิยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวภัททิยา กิตติวิริยะวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาภาภรณ์ ศรีบุญจิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนรากร บุญฤทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชระ บุญลอย
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยกมล เอมโอช
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวผุสดี แดงชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางาสเจนจิรา เหรียญเกาะปอ
ผู้ดูแลเด็ก


นายสมพงษ์ ยิ้มหรั่งทรัพย์
นักการภารโรง