เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
377
เดือนที่แล้ว
689
ปีนี้
7,640
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
25,331
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

07 กรกฎาคม 2564

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
18 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

10 มิถุนายน 2564

คำสั่งแต่งตั้วผู้รักษาราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
11 พฤษภาคม 2564

รู้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19 ปี 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า),เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า) สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ตราด

21 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธื์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

08 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ขอแจ้งกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่

08 ธันวาคม 2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

04 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

10 พฤศจิกายน 2563

ขยายเวลาการแจ้งรายการ เพื่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขยายเวลาการแจ้งรายการ เพื่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 039-553058 กองคัลง (งานการเงิน)

26 สิงหาคม 2563

การออกให้บริการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

     ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ม.1 บ้านบางเบ้า ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 039-553058 งานจัดเก็บรายได้

11 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

!!!ประกาศด่วน!!!

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ !!!เปิดรับสมัครอาสาสมัครค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 !!!
(เฉพาะผู้ที่มีภูมิสำเนาในเขตตำบลเกาะช้างใต้เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 5-10 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราดในวันและเวลาราชการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
รายละเอืยดตามที่แนบ....

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 039-553059 งานสาธารณสุข

06 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)