เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,018
ปีนี้
10,261
ปีที่แล้ว
6,493
ทั้งหมด
16,865
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


โครงงานเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบึงหญ้า ต.เกาะช้างใต้ “จัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานที่ยั่งยืน”

ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ปัญหาที่ประสบคือการขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีบางจุดไม่มีสายไฟแรงต่ำ จึงเกิดปัญหาไฟส่องสว่างที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวตามถนน สะพาน ไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงขยะจากภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ตามชายฝั่ง และยังมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของ  คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานอย่างแท้จริง

จึงเป็นที่มาของโครงการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน และสร้างแกนนำในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ทั้งการนำโซล่าเซลล์มาผลิตแสงสว่างตาม ถนน สะพาน เพื่อการส่องสว่างและช่วยป้องกันปัญหาการเกิดอาชญากรรมละอุบัติเหตุ นอกจากนี้โซล่าเซลแสงสว่างยังสามารถให้แสงสว่างได้ และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ให้คนในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตัวเองได้


 
16 ธันวาคม 2562


ไฟล์เอกสาร Word